10 Saniye CPS Testi


10 Saniyetıklamamücadelesinigeçmekzorgörünebilirancakeğlencelibirmoddur. On saniyelik CPS testiilepratikyapınve ne kadarhızlıtıklayabileceğinizikontroledin.

10 SaniyelikTıklamaTestiNedir?


10 saniyelik CPS testiveya 'tıklamahızıtesti', belirlibir zaman diliminde fare düğmesinikaçkeztıklayabileceğinizi test etmekiçinkullanılabilecekbiroyundur. 10 saniyeiçinde, belirlibirtekniğikullanarakfareyitıklamayıdeneyebilirsiniz.

Verilen 10 saniyede 69 keztıklarsanız, CPS'niz 69/10= 6.9 CPS olacaktır. Böylece 1 SaniyelikTıklamaTestindendahayüksekbir CPS eldeedebilirsiniz. 1 saniyeliktestte 6-7 CPS puanıalabilirsiniz, ancak 10 saniyede 6.8 veya 7.8 gibidahafazla CPS kazanabilirsiniz.

CPS'nizi 10 saniyedehesaplamakiçinbutestiyapın. Hızınızveverimliliğiniz test edilebilir. Sonuçgörüntülendiğinde, CPS hızınızagörebirrütbeverilecektir. Bu sonucuarkadaşlarınızlapaylaşabilirvegösterebilirsiniz.

10 SaniyelikTıklamaTestiNasılYapılır?


10 Saniyelik CPS testinigerçekleştirmekiçin,

  1. Dizüstüveyamasaüstübilgisayarınızdaherhangibirtarayıcıaçın.
  2. Tarayıcıda 10 Saniye CPS test sayfasınagidin.
  3. Web sitesisayfasıgöründüğünde, girebileceğinizvarsayılanbir test zatenaçılmıştır.
  4. 10 saniyelik teste girmekiçin sol panelebakınve '10 SaniyeTesti'nibulun.
  5. 10 saniyelik test aracıpenceresigörünür.
  6. Olabildiğinceçoktıklamakaydedin.
  7. Titreşim, kelebekveyasürüklemetekniğigibibirtıklamatekniğikullanmayıdeneyin.
  8. 10 saniyelikzamanlayıcısonaerdiğinde, tıklamalarartıkkaydedilmez.
  9. Zamanlayıcıdururve fare düğmesinekaçkeztıkladığınızagöresonuçgörüntülenir.

Neden 10 SaniyelikTıklamaMücadelesiAlmalısınız?


10 saniyeliktıklamamücadelesieğlenceliolsa da, birçokyerdekullanabileceğinizbirçokbeceri de sağlar.

OyunİçiTıklamaHızınıArtırınveSavaşıKazanın


Tıklamahızı, oyunoynarken, ateşetmek, eşyaseçmekveyadüşmanıhedeflemekiçinçokönemlidir. Tıklamahızınızdiğerlerindendahahızlıysa, diğeroyunculardandahahızlıöğeleriseçebilecekveyarakibisiziöldürmedenönceöldürebileceksiniz. Tıklamahızınıartırmak size MVP etiketiniverir.

FPS veyaAtıcılıkOyunlarındaDahaİyiPerformansGöstermenizeYardımcıOlun


DahayüksekbirCPS'yesahipolmak, FPS oyunlarındaveatışoyunlarındayardımcıolur. Call Of Duty, Apex Legends Titanfall vebenzerioyunlarınsıkıbirhayranıysanız, yüksekbir CPS hızızirveyeulaşmanızayardımcıolacaktır.

KonsantrasyonunİyileştirilmesineYardımcıOlur


CPS testleri, kendiiçindetemelbirgereklikaliteolankullanıcınınkonsantrasyonunuiyileştirmeyeyardımcıolur.