60 Saniye CPS Testi


Durdurulamazolduğunuzudüşünüyorsanız, 60 saniyelik CPS meydanokumasıilepratikyapınveoyunbecerilerinizidünyayakanıtlayın.

60 Saniyelik CPS TestiNedir?


60 Saniyetıklama test modu, birdakikaboyuncafareyesağtıklamahızınızıölçer. Bu CPS testinigeçmekiçinhassasbirdokunuşgerekiyorvehiçbirhata yok, buyüzdensporyapmakya da piyanoçalmakgibi.

İyiperformansgöstermekiçinbu 60 saniyelik CPS testimücadelesindetutarlıolun. Bir oyuncusınırlarınızorlamalıvetıklamaalıştırmasınaodaklanmalıdır. Bir mücadeleye ne kadarçokkatılırsanız, uzunvadede o kadaryüksekpuanalırsınız. Bir dakikalık CPS modundaprofesyonelolmakiçin jitter tıklama, kelebektıklamaveya kohi tıklamagibialternatiftıklamatekniklerinideneyebilirsiniz.

1 Dakikalık CPS TestiNasılYapılır?


Aşağıdakiadımlar, 60 SaniyelikTıklamaHızTestigerçekleştirmenizevetıklamahızınızıartırmanızayardımcıolabilir. Her tıklamanındoğruluğunuartırmanızuzunsürmez.

  1. Bir dakikalıkzamanlayıcıyıbaşlatmakiçinbüyük 'TEST BAŞLAT' düğmesinetıklayın.
  2. Farenizlehızlıtıklamayabaşlayın.
  3. Ekrandakalansüreyigöreceksiniz.
  4. Saatsıfıraulaşırulaşmaznihaibirpuanhesaplanacakvesunulacaktır.

60 Saniyelik CPS Test CihazınıNedenTanıttık?


60 Saniyeliktıklama Test modu, birdakikaboyuncaolabildiğincehızlıtıklamayıiçerir. Son dönemdepuanınız, yaptığınıztıklamalarınsayısınabağlıolacaktır.

Tıklamada Ne Kadar DoğruOlmalıyım?


İyibirpuan %100 doğrulukgerektirmez. Ancak, doğruluğunuz ne kadaryüksekolursa, puanınız o kadariyiolur.

TıklamaHızı Ne Kadar Önemlidir?


Hızınönemigözardıedilemez. Hızlıtıklamak, yavaştıklamaktandahayüksekbirpuanayolaçacaktır.

Bir HataYaptıysam Ne Yapmalıyım?


Yaptığınızhatalarıgörmezdengelmelivetestingerikalanındaolabildiğincehızlıtıklamalısınız.

60 SaniyeTıklama Test CihazınınAvantajlarıNelerdir?


60 Saniye CPS Testininbirçokfaydasıvardır. Bunlarınarasındareflekslerinizivekoordinasyonunuzugeliştirmek var. Doğrulukvehız da artırılabilir. Sonuçolarak, dahaiyibir fare tıklayıcısıolabilirsiniz.