2 İkinci CPS Testi

2 İkincitıklamatesti, tıklamahızınızı 2 saniyelikaralıklarla test edebileceğinizkolaybir CPS modudur.

CPS:

0

Puan:

0

zamanlayıcı:

0

CPS ZORLUKLAR

2 Saniyelik CPS TestiNedir?

2 saniyeliktıklamatesti, Minecraft, Valorant, Clash of Clans vediğeroyunlarabaşlamadanönceensıkısınmaegzersiziolarakkullanılanzamanlı CPS testidir. 2 saniyeliktıklamahızıtestiyarışmasında, 2 saniyelikbirsüreiçindefareyemaksimumkeztıklamanızgerekir. Testintamamlanmasındansonra, sonuçaşağıdakiformattahesaplanacaktır.

CPS = Tıklamasayısı/2 (Çünkübu 2 saniyelikbirtesttir.)

2 saniyelik test,parmakhazırlığıiçinbutestihızlıbirşekildeyapıpardındanoyunoynamayabaşlayabileceğiniziçinzamandantasarrufsağlar. Düzenliuygulamavedoğruteknikleyapılanzamanlı test iletıklamahızınızkademeliolarakartabilir.

2 Saniyelik CPS TestiNasılKullanılır?

2 saniyelik CPS sınavınagirmekiçin.

  1. Cihazınızdatercihettiğiniztarayıcıyıaçın. Haricibir fare olduğundaneminolun.
  2. Bu sayfanın 2 İkinci CPS testiniziyaretedin.
  3. '2 Saniye CPS Testi' yazanseçeneğiseçin.
  4. Sayfayüklendiğinde, fare düğmesinitıklayaraktestibaşlatın.
  5. Test 2 saniyesonrasonaerervesonuçekrandagösterilir.

2 Saniyelik CPS TestindeNasılDahaHızlıTıklanır?

Tıklamahızıtestiyapmakkolaybiriştir, ancak CPS puanınıyükseltmekbirazzorolabilir. Bazılarıiçinkolayolabilir, bazılarıiçinisezorolabili

Ancaktıklamahızıbirazalıştırmaileönemliölçüdeartırılabilir, çalışmasıiçinaşağıdakiipuçlarınıtakipedebilirsiniz.

FarklıTıklamaTeknikleriniUygulama

Farklı fare tıklamatekniklerinidenemek.Bazıları size geneltıklamatekniğindendahafazlayardımcıolabilir.Titreşimtıklama, Kelebektıklama, Kohi tıklamaveyasürükletıklamatekniğinikullanabilirsiniz. Bu teknikler, dahafazlatıklamakaydetmenizevebilgisayaroyunlarındayardımcıolacakşekildedir.

Fare HassasiyetiniAyarla

Fare hassasiyetive DPI, istenen fare performansınıeldeetmekiçinuygunşekildeayarlanabilir. Hassasiyetisteğinizeveyaekrançözünürlüğünüzeveya fare tipinizegöreayarlanabilir. Bunuayarlamak, dahakısasürededahayüksekTıklamalareldeetmenizeyardımcıolabilir.

OyunFaresiniKullan

Normal fare, ortalamatıklamahızıhedefineulaşmakiçiniyidir. Ancak, dahaiyivegeliştirilmişbir cps puanıveoyunlardaiyibirperformanseldeetmekistiyorsanız, biroyunfaresiseçmeniziöneririz.