1 SaniyelikBoşlukÇubuğuTesti


1 saniyelikboşlukçubuğutestinde, boşlukçubuğunabirsaniyede ne kadarhızlıbasabileceğinizikontroledebilirsiniz.

0 HPS
0 Puan
0 zamanlayıcı

1 SaniyelikBoşlukTestiNedir?


1 SaniyelikBoşlukSayacıoyununuoynayanbirkullanıcı, birsaniyelik zaman çerçevesindeboşlukçubuğuna ne kadarhızlıdokunabileceğiniölçebilir. Boşluktuşunahızlıvedoğrubirşekildebasarsanızparmaklarınızdahayüksekpuanalacaktır.

Bir saniyeiçindeboşlukçubuğunakaçkezbastığınızısayın. Oyunoynarkenveyazarkenboşlukçubuğunukullanırkenperformansınızıbilmenizisağlar.

'Olabildiğincehızlı' ile, araçubuğunamaksimumkonsantrasyonlavearavermedenvurmamızgerektiğinikastediyoruz.

1 SaniyelikBoşlukTıklamaOyunundaNasılOynanır?


Aşağıdakiadımlarıtakipederekoyunuoynayın. Oyunuoynamasıçokbasitvetekyapmanızgerekenbirsaniyeiçindeboşluktuşunabasmak.

  1. Yukarıdaki 'BOŞLUK ÇUBUĞU TESTİNİ BAŞLAT' butonunatıklayaraktestibaşlatabilirsiniz.
  2. Klavyenizinboşlukçubuğunabastığınızdabirgerisayımsayacıgörünür. Ayrıca, herhangibiraralıktaboşlukçubuğunakaçkezbastığınızıgörebileceksiniz.
  3. Zamanlayıcısonaerdiğinde, sonuçsayfasındanihaipuanınızgörünecektir. Boşlukçubuğunaolabildiğinceçokkezbasmakiçinbirsaniyeniz var.

Ne zaman yenidenbaşlamakisterseniz, yeni birtestlebaştanbaşlamakiçin 'BOŞLUK ÇUBUĞU TESTİNİ BAŞLAT' düğmesinetekrartıklamanızyeterlidir. 1 SaniyelikBoşlukÇubuğuoyununuoynamanınkeyfiniçıkarın, basitveöğrenmesikolaydır.

BoşlukÇubuğunaTıklamaHızınızıNasılArtırırsınız?


Boşlukçubuğunadokunmahızıbirkaçşekildegeliştirilebilir. İştebazıipuçları.

DüzenliEgzersizYapın


Boşlukçubuğuhızınızıartırmanınanahtarıdüzenliolarakpratikyapmaktır. Her gün 15 dakikapratikyapın.

Doğru El PozisyonunuKullanın


Boşlukçubuğunadokunurkenbaşparmağınızıveişaretparmağınızıkullanmalısınız. Yazarkenbuikiparmağınızıboşlukçubuğununüzerinedoğruyerleştirdiğinizdeneminolun.

Kollarınızı Rahat Tutun


Yazarkenelleriniziveomuzlarınızırahattutarakgereksizhatalardankaçınabilirsiniz.

DikkatiDağıtanŞeylerdenKaçının


Boşlukçubuğuhızınızıartırmakistiyorsanızdikkatdağıtıcışeylerdenkaçınmalısınız. İşinizeodaklanmakiçinyazmakiçinsessizbiryerseçin.

Mesafeyi Optimize Edin


Yazarkengereksizhareketleryapmaktankaçınmakiçinklavyenizivücudunuzdanuzaktatutun.

Yukarıda, boşlukçubuğuvuruşhızınızıartırmanızayardımcıolabilecekbazıipuçlarıverilmiştir. Bu önerileritakipedinvedüzenliolarakpratikyapın, hızınızdabirilerlemegöreceksiniz.