5 İkinciBoşlukÇubuğuTesti


5 saniyelikboşlukçubuğusayacı, 5 saniyelikaralıklarlaboşlukçubuğuvuruşhızınızıtanımanızayardımcıolacaktır.

0 HPS
0 Puan
0 zamanlayıcı

5 SaniyelikBoşlukÇubuğuTestiNedir?


5 SaniyelikBoşlukSayacı, çevrimiçibiroyundaboşlukçubuğunabeşsaniyeiçindedokunmayeteneğinizi test eder. 5 saniyeiçindeoyun, biroyuncununkaçBoşlukÇubuğuvuruşuyaptığınıhesaplar. Kendinizibaşkalarıylakarşılaştırmanınveya ne kadarhızlıolduğunuzugörmeninharikabiryolubunuyapmaktır.

Boşlukçubuğutıklamaoyununuoynamakbasittir, ancakhızlıtıklamakzorolabilir. Beşsaniyeiçindeboşlukçubuğunamümkünolduğuncaçokbasmalısınız. Ardından, puanınızveeniyizamanınızilebirlikteisabetsayısıgibifaydalıistatistiklersunulur.

5 SaniyelikBoşlukTıklayıcısıNasılKullanılır?


Yukarıdakibüyük 'BOŞLUK ÇUBUĞU TESTİNİ BAŞLAT' düğmesinedokunarakoynamayabaşlayabilirsiniz. Oyunabaşladıktansonra, boşlukçubuğunamümkünolduğuncaçabukbasmanızgerekecek. Amaç, beşsaniyeiçindeboşlukçubuğunamümkünolduğuncaçokvurmaktır.

Süresonaerdiğinde, herhangibiraralıktaboşlukçubuğunakaçkezbastığınızıgösterenbirsonuçsayfasıgörünecektir. Bu verilerdahasonrapuanınızıvesıralamanızıhesaplamakiçinkullanılır. Sonuçlarınızabağlıolarakfarklısıralamalaralacaksınız, buyüzden her zaman elinizdengelenineniyisiniyapın.

Ara ÇubuğuTestindeSıralamalarNelerdir?


Performansınızabağlıolarakfarklısıralamalareldeedebilirsiniz. Sonuçlarınızagöresıralanacaksınızvesonuçlarsayfasındagörüntülenecektir.

'BEŞ YILDIZLI SIRALAMA'yıbaşarırsanız, dünyanınenhızlıoyuncularıarasındasınız. 'DÖRT YILDIZLI SIRALAMA' almak, buoyundaoldukçaiyiolduğunuzanlamınagelir. 'ÜÇ YILDIZLI SIRALAMA' alırsanızsonuçlarınız o kadar da kötüdeğil.

'SLOTH RANK' veya 'TURTLE RANK' alırsanız, becerilerinizigeliştirmekiçindahafazlapratikyapmanızgerekir.

5 SaniyelikBoşlukÇubuğuMücadelesindeNasılDahaYüksek Puan Alınır?


Yüksekbirpuaneldeetmekiçin 5 saniyelikboşlukçubuğumücadelesindeboşlukçubuğunamümkünolduğuncaçokdokunmalısınız. Boşlukçubuğunadahafazladokunursanız, puanınızdahayüksekolacaktır. Başkabirseçenek de kategorinizineniyizamanınıgeçmeyeçalışmaktır.

Ustalaşmasızor, ama aynızamandaçokeğlencelivereflekslerinizigerçekten test ediyor. CPS yasasınagöre, HPS (Saniyedeİsabet) Skoru 10'a ulaşmakiçinboşlukçubuğuna 5 saniyeboyunca 50 kezbasmanızgerekir. Ancak, kaçkeztıklamanızgerektiğinebağlıolarakbunubaşarmakzorolabilir.

5 SaniyelikBoşlukSayacıKimlerKullanabilir?


Boşlukçubuğuoyununuherkesoynayabilir. Sadeceboşlukçubuğunahızlıbirşekildebasabilmenizgerekir. Oyundanhoşlanıyorsanız, sonuçlarınızısosyalmedyadapaylaşabilirsiniz.

Bir AkıllıTelefonda 5 SaniyelikBoşlukÇubuğuOyunuOynayabilirmiyim?


Cihazlararasıuyumlulukileoyunubirbilgisayardaoynayabilirvesonuçlarınızıalabilirsiniz. Oyunuakıllıtelefonlardaveya tablet cihazlardaoynayamazsınız.

Modern bir web tarayıcısıçalıştıranherhangibirbilgisayaroyunuoynayabilir. Windows, Mac ve Linux içinkullanılabilir.