60 SaniyelikBoşlukTesti

Bu 60 saniyelikboşluksayacımeydanokumasındaboşlukçubuğuna 1 dakikaboyuncasüreklitıklamakapasitenizikontroledin. Her günpratikyapınveboşlukçubuğunatıklamahızınızıartırın.

HPS:

0

Puan:

0

zamanlayıcı:

0

UZAY ÇUBUĞU ZORLUKLARI

60 SaniyelikBoşlukÇubuğuTıklayıcısı Ne Hakkında?

Boşlukçubuğusayacının 60 Saniyemodundaoynayarakboşlukçubuğunabirdakikaiçindekaçkezdokunabileceğiniziölçebilirsiniz. Kullanıcılarbubasitgörevleeğlenirkenhızlarınıvedoğruluklarını test edebilecekler.

Boşlukçubuğubecerilerinizigeliştirmekistiyorsanızbirboşluksayacıoyunuoynamalısınız. Boşlukçubuğunabirdakikaiçindekaçkezbasabileceğinizgösterilecektir. Hızlarınıartırmakisteyenoyunoyuncuları, 60 saniyelikboşlukçubuğumücadelesinekatılabilirler.

60 SaniyeAtınBoşlukÇubuğunaTıklamaMücadelesi

Aşağıdakiişlemleriyaparakoyunuoynayabilirsiniz. Boşluktuşuylabaşlamakiçinoyununnasılçalıştığınıöğrenin. Ne yapacağınızıbilmekdahaiyisonuçlareldeetmenizeyardımcıolacaktır.

  1. Sayfanınüstkısmındaki 'BOŞLUK ÇUBUĞU TESTİNİ BAŞLAT' butonunatıklayarakoyunuoynayın.
  2. Oyunbaşlarbaşlamaz, olabildiğinceçabukboşlukçubuğunabasmanızgerekecek. Zamanlayıcınınsüresidolanakadarvurmayadevametmelisiniz.
  3. Sonuçlarınız, zamanlayıcısonaerdiktensonragörünecektir. Boşlukçubuğunabelirlibiraralıktabasarsanız, busayfa ne sıklıktabastığınızıgösterecektir. Sonuçlarsayfasındapuanınızıvesıralamanızıgörebileceksiniz.

Oyuncular 60 SaniyelikBoşlukÇubuğuTıklayıcısındaNasılDahaYüksek Puan Alır?

Boşlukçubuğusayacıoyunundapuanınızıyükseltmekiçinyapabileceğinizbirkaçşey var. Hatırlanmasıgerekeniyibirkural, çokçalışmadandahaiyibirpuanalamayacağınızdır! İyibirpuanalmanıneniyiyolu, boşlukçubuğunahızlıcadokunmaktır.

Dahahızlıbirboşlukçubuğuvuruşuyapmakistiyorsanızdüzenliolarakpratikyapın. Tutarlıuygulamaveuygunteknikleriizleyerek 60 SaniyelikBoşlukÇubuğutıklamasındaboşlukçubuğutıklamahızınızıartırabileceksiniz.

Bir oyunklavyesikullanmak, puanınızıartırmanınbaşkabiryoludur. Çokfazla video oyunuoynayanoyunculariçintasarlanmıştır. Belirlituşlarabasmayıkolaylaştırmakiçintasarlandığından, oyunklavyesinikullanarakdahahızlıolabilirsiniz.