60 SaniyelikBoşlukTesti


Bu 60 saniyelikboşluksayacımeydanokumasındaboşlukçubuğuna 1 dakikaboyuncasüreklitıklamakapasitenizikontroledin. Her günpratikyapınveboşlukçubuğunatıklamahızınızıartırın.

0 HPS
0 Puan
0 zamanlayıcı

60 SaniyelikBoşlukÇubuğuTıklayıcısı Ne Hakkında?


Boşlukçubuğusayacının 60 Saniyemodundaoynayarakboşlukçubuğunabirdakikaiçindekaçkezdokunabileceğiniziölçebilirsiniz. Kullanıcılarbubasitgörevleeğlenirkenhızlarınıvedoğruluklarını test edebilecekler.

Boşlukçubuğubecerilerinizigeliştirmekistiyorsanızbirboşluksayacıoyunuoynamalısınız. Boşlukçubuğunabirdakikaiçindekaçkezbasabileceğinizgösterilecektir. Hızlarınıartırmakisteyenoyunoyuncuları, 60 saniyelikboşlukçubuğumücadelesinekatılabilirler.

60 SaniyeAtınBoşlukÇubuğunaTıklamaMücadelesi


Aşağıdakiişlemleriyaparakoyunuoynayabilirsiniz. Boşluktuşuylabaşlamakiçinoyununnasılçalıştığınıöğrenin. Ne yapacağınızıbilmekdahaiyisonuçlareldeetmenizeyardımcıolacaktır.

  1. Sayfanınüstkısmındaki 'BOŞLUK ÇUBUĞU TESTİNİ BAŞLAT' butonunatıklayarakoyunuoynayın.
  2. Oyunbaşlarbaşlamaz, olabildiğinceçabukboşlukçubuğunabasmanızgerekecek. Zamanlayıcınınsüresidolanakadarvurmayadevametmelisiniz.
  3. Sonuçlarınız, zamanlayıcısonaerdiktensonragörünecektir. Boşlukçubuğunabelirlibiraralıktabasarsanız, busayfa ne sıklıktabastığınızıgösterecektir. Sonuçlarsayfasındapuanınızıvesıralamanızıgörebileceksiniz.

Oyuncular 60 SaniyelikBoşlukÇubuğuTıklayıcısındaNasılDahaYüksek Puan Alır?


Boşlukçubuğusayacıoyunundapuanınızıyükseltmekiçinyapabileceğinizbirkaçşey var. Hatırlanmasıgerekeniyibirkural, çokçalışmadandahaiyibirpuanalamayacağınızdır! İyibirpuanalmanıneniyiyolu, boşlukçubuğunahızlıcadokunmaktır.

Dahahızlıbirboşlukçubuğuvuruşuyapmakistiyorsanızdüzenliolarakpratikyapın. Tutarlıuygulamaveuygunteknikleriizleyerek 60 SaniyelikBoşlukÇubuğutıklamasındaboşlukçubuğutıklamahızınızıartırabileceksiniz.

Bir oyunklavyesikullanmak, puanınızıartırmanınbaşkabiryoludur. Çokfazla video oyunuoynayanoyunculariçintasarlanmıştır. Belirlituşlarabasmayıkolaylaştırmakiçintasarlandığından, oyunklavyesinikullanarakdahahızlıolabilirsiniz.