2 İkinciBoşlukÇubuğuTesti

2 saniyelikboşlukçubuğutesti, kullanıcınınçokfazla zaman kaybetmedenbirboşlukçubuğutıklamahızını test edebileceğihızlıbirboşlukçubuğutestidir.

HPS:

0

Puan:

0

zamanlayıcı:

0

UZAY ÇUBUĞU ZORLUKLARI

2 SaniyelikBoşlukSayacıNedir?

2 SaniyelikBoşlukÇubuğuTestinioynayarakikisaniyeiçindeboşlukçubuğuvuruşlarınızdankaçtanesiniyapabileceğiniziöğrenebilirsiniz. Genelolarak, boşlukçubuğuna ne kadarçokbasarsanız, performansınız o kadariyiolur.

Bu boşluktıklamaoyununu, oyuncularınoyunbecerilerinigeliştirmelerineyardımcıolmakiçinoluşturduk. Sonuçolarak, oyuncularkazanmaveyakaybetmeihtiyacıhissettiklerindedahaciddioynamayıöğrenirler.

Boşlukçubuğunaolabildiğincehızlıtıklamak, 2 SaniyelikBoşlukÇubuğusayacınınamacıdeğildir. Amaç, presleriniziikisaniyeiçindegerçekleşecekşekildeayarlamaktır. Sonuçolarak, oyunculardahafazlazorluklakarşıkarşıya.

2 SaniyelikBoşlukÇubuğu Test OyunuNasılOynanır?

Oyunoynamakkolaydır. 'BOŞLUK ÇUBUĞU TESTİNİ BAŞLAT' düğmesinitıklayarakikisaniyeiçindeboşlukçubuğunaolabildiğincesıkbasın. Yüksekbirpuanalmakiçinmümkünolduğuncaçokdüğmeyebasmayaçalışın. Mümkünolduğukadarçokpratikyaparaköncekiyüksekpuanınızıgeçmeyeçalışın.

Neden 2 SaniyelikBoşlukÇubuğuYarışmasınaKatılmalısınız?

2 SaniyelikBoşlukÇubuğuTestinikullanaraktepkisürenizibelirleyebilirsiniz. Video oyunları, bubecerininyararlıolabileceğibiralanaörnektir. Kısasüreiçerisinde ne kadarhızlıtıklarsanız, oyundakipuanınız o kadaryüksekolur.

2 SaniyelikBoşlukÇubuğuTestiOyunBecerileriniziNasılGeliştirecek?

Evet! Bu oyunuoynamak, ne kadarhızlıtepkiverdiğinizivekısasüredeboşlukçubuğuna ne sıklıktabastığınızıanlamanızayardımcıolacaktır. Bu bilgileri not almak, becerilerinizinçoğunugeliştirmenizeyardımcıolabilir.

Bu oyunuboşlukçubuğunadokunmahızınızıartırmakveyadiğeroyunlardahızınızıartırmakiçinkullanabilirsiniz. 2 SaniyelikBoşlukÇubuğuTestiilehedeflerinize ne olursaolsunulaşabilirsiniz.

2 SaniyelikBoşlukÇubuğuTıklayıcısındaPuanımıNasılArtırırım?

2 Second Space Bar Testindepuanınızıyükseltmekiçinyapabileceğinizbirkaçşey var. Yapabildiğinizkadarpratikyapmanızönemlidir. Dahafazlaoynamakbecerilerinizigeliştirecektir. Hızınızıartırmak da sizizorlayacaktır.

Doğruluğunuzu test etmekiçinbuoyunukullanıyorsanız, mümkünolduğuncadoğruolmayaçalışmalısınız. Dahaazhatayaptıkça, oyununsaymadığınızşeylerisaymakiçindahaazşansıolacağındanpuanınızartacaktır.