30 SaniyelikBoşlukTesti


30 saniyelikboşlukçubuğumücadelesimodu, boşlukçubuğunukullanarakoyunyeteneğinizi test edebileceğinizgelişmişbirboşlukçubuğutestidir.

0 HPS
0 Puan
0 zamanlayıcı

30 SaniyelikBoşlukÇubuğuMücadelesiNedir?


30 SaniyelikBoşlukÇubuğuTestiadlıçevrimiçibiroyunmeydanokuması, boşlukçubuğuna ne kadarhızlıbasabileceğiniziölçer. Bu boşlukçubuğutıklama test programınıkullanarak, boşlukçubuğuna 30 saniyeiçindekaçkezbastığınızıgörebilirsiniz. Boşlukçubuğusayacıoyunu, tepkisürenizivehızınızı test etmeninharikabiryoludur.

Oyuncuolsanız da olmasanız da, boşlukçubuğuna 30 saniyeboyunca ne kadarhızlıdokunduğunuzuölçmekeğlencelidir. Olabildiğincehızlıdokunarakotuzsaniyeboşluktıklamamücadelesindemümkünolduğuncaçokboşlukeldeetmeyeçalışın.

30 SaniyelikBoşlukÇubuğu Test OyunuNasılOynanır?


Bu adımlarıtakipedersenizoyunudoğruoynamakveyüksekpuanaulaşmakçokkolayolacaktır.

  1. Yukarıdaki 'BOŞLUK ÇUBUĞU TESTİNİ BAŞLAT' butonunatıklayarakBoşlukÇubuğuTestinibaşlatabilirsiniz.
  2. Bundansonra, birgerisayımsayacıoynamakiçin ne kadarzamanınızkaldığını size gösterecektir. Zamanlayıcı 30 saniyeyeulaştığında, klavyenizdekiboşlukçubuğunaolabildiğincehızlıbasın.
  3. Sonuçlar 30 saniyedolduğundagörünecektir. Sayfadabirpuanvesıralamagörünecektir.

Ara ÇubuğuOyunundaSıralamaBaşınaSkorlar


Sonuçlarınızagöresıralamanızısonuçlarsayfasındagöreceksiniz. Dokuzfarklısıralamamevcuttur: Tembellik, Panda, Fare, Bufalo, Tavşan, Kurt, Kaplan veÇita. Dahaiyiperformansgösterdikçesıralamanızyükselir.

MümkünolanEnYüksekSıralamaNedir?


Çita, eldeedebileceğinizenyüksekrütbedir. EndüşükrütbeolanTembellik, boşluktuşuylaçokyavaşolduğunuzuveçokdoğruolmadığınızıgösterir. Sıralamanızıbildiğinizde, puanınızıyükseltmekgibikendinize yeni hedeflerbelirleyebilirsiniz.

BoşlukÇubuğunaTıklamaHızınıArtırmakİçinKanıtlanmış Bir Teknik Nedir?


30 SaniyelikBoşlukÇubuğuTestindekiperformansınızıgeliştirmekiçinbirkaçteknikkullanabilirsiniz. Eniyitekniklerdenbiri, boşlukçubuğunayarıyakadarbasmakiçindiğerelinizikullanarakbirparmağınızlaboşlukçubuğunudahahızlıtıklatmaktır. Birçokprofesyoneloyuncubutekniğikullanır.

Boşlukçubuğunabasmakiçin her ikiişaretparmağını da aynıandakullanabilirsiniz. Boşlukçubuğunaikielinizleikikezdokunursanız, ikidokunuşolaraksayıldığındanpuanartacaktır. Alternatifolarak, boşlukçubuğunabasarkenbaşveişaretparmaklarınızıdeğiştirebilirsiniz.